สำรองห้องพัก

Welcome to River Kwai Jungle View online contact form.

Guest Information
Hotel & Room Information
Other
Submit Your Reservation
  1. Submit Your Reservation
 


รายละเอียดการชำระเงิน  โอนเข้าบัญชีก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
ชื่อบัญชี : คุณวัขราภรณ์ ผิวขาว
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  สาขาดินแดง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 128-400-4122
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งใบโอนที่        
E-Mail : account@riverkwaijungleview.com
Fax : +66 (0) 2704 4020
Line : RiverKwaiJungleView
  0819730594
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม และสำรองห้องพักได้ที่ (สำนักงานกรุงเทพ)

โทร: +66 (0) 2375 1341, +66 (0) 8 1937 0594, +66 (0) 8 1973 0594
แฟ๊กซ์: +66 (0) 2704 4020

Email: rsvn@riverkwaijungleview.com
Line : RiverKwaiJungleView
  0819730594