สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ (อำเภอเมืองกาญจนบุรี)

  • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
  • โค้งมรณะ – ถ้ำกระแซ
  • พิพิธภัณฑ์ สงครามโลกครั้งที่ 2